Herkomst


HISTORIE


Al in 1933 stelde de Russische natuurkundige, Alexander Gurwitsj, dat alle cellen licht uitstralen. Aan het begin van de jaren zeventig bevestigden Duitse natuurkundigen Popp en Mersmann dit op wetenschappelijke en onomstotelijke wijze. Cellen stralen niet alleen licht uit, ze absorberen het ook en slaan het op. Elke cel straalt ongeveer 100.000 lichtimpulsen per seconde uit.

Deze impulsen bestaan uit fotonen (lichtdeeltjes) van verschillende frequenties en zorgen voor de aansturing van alle biochemische processen in het lichaam.

Verder werd ontdekt dat een gezonde cel coherent (= samenhangend, regelmatig) licht uitstraalt, terwijl een zieke cel chaotisch licht uitstraalt, en dat de chaotische straling zou kunnen worden gescheiden van de coherente straling door middel van elektronische filters (de tegenhanger van coherent = incoherent; de tegenhanger van chaos = kosmos).
Ook werd door Popp en Mersmann ontdekt dat alles zijn eigen specifieke straling en trilling heeft. Elke bacterie, elk virus, elk orgaan, elke cel, elk zware metaal, elke ziekte, en elk medicijn —zowel conventionele als alternatieve medicijnen— heeft zijn eigen trilling en straling.

WERKING


Elke cel in ons lichaam heeft dus zijn eigen trillingsfrequentie. Met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkeld apparaat, de 'Chiren' (= meet & behandelapparatuur), kan worden bepaald of de gemeten trilling coherent/gezond dan wel incoherent/verstoord is. In geval van een storing wordt de tegenovergestelde trilling van de gevonden verstoorder ingezet om de verstoring op te heffen. De opheffing van de verstoring wordt bereikt door twee exact tegenovergestelde trillingen met elkaar te doen resoneren. Hierna kan het lichaam, nu niet langer gehinderd door een verstoring, beginnen met het terug in balans brengen en dus de zelfgenezing uitvoeren.

Voorbeeld
Vergelijking met geluidsgolf: "Heb je precies twee tegenovergestelde geluidsgolven dan heffen die trillingen elkaar op en wordt het stil. Van dat principe gaat men uit. We gaan de storing in het lichaam opheffen met de tegenovergestelde trilling."