Biofotonen Coherentie Therapie

DE BIOFOTONEN THERAPIE

KENNISMAKING

Om een helder overzicht te krijgen van de klachten vragen wij u eerst de vragenlijst in te vullen. Wij ontvangen dit formulier graag (per e-mail of post) minimaal 2 dagen voor de eerste behandelafspraak. Tijdens de eerste behandeling wordt eerst alle informatie besproken die belangrijk is voor het behandelproces. Het belangrijkste doel van het gesprek is om een helder overzicht te krijgen van de klachten en symptomen. Belangrijk is ook te weten welke operaties er (mogelijk) in het verleden hebben plaatsgevonden. Hierbij gaat het niet zozeer om de naam van de ziekte of de diagnose van de huisarts of specialist, maar is het met name van belang wat de cliënt voelt en welke verschijnselen hij of zij ervaart.

DIAGNOSE / METEN

Aansluitend op de kennismaking begint het onderzoek. Met een meetpen wordt op een ca. 120 acupunctuurpunten op de vingers en tenen gemeten op welke organen in het lichaam zich verstoringen bevinden. Deze punten liggen op de zogeheten meridianen, die corresponderen met de verschillende organen in het lichaam. Als de meting een disbalans toont, duidt dat op een verstoring in de meridiaan. Aangezien iedere meridiaan gekoppeld is aan een bepaald orgaan,

is duidelijk in welk orgaan de verstoring zich bevindt. Voor de metingen wordt een speciaal ontwikkeld apparaat, de 'Starlight', gebruikt die is aangesloten op een computer. De metingen zijn op het scherm zichtbaar en bovendien hoorbaar door tonen. De meetmethode is zeer betrouwbaar en ook reproduceerbaar (herhaalde metingen leveren hetzelfde resultaat). De 'Starlight' wordt, naast het meten, ook gebruikt voor de behandeling met biofotonen.


BEHANDELING

Aan de hand van de bij de metingen gevonden verstoringen en op basis van de klachten en symptomen stellen we het behandelplan vast om de verstoringen op te heffen. biofotonen De behandeling bestaat uit het vasthouden van twee glasstaven of het plaatsen van uw blote voeten op glazen platen. Door deze glaselementen worden de trillingen (laserlicht) geleid. Beide zijn verbonden met de 'Starlight', waarmee de tegenovergestelde trilling van de gevonden verstoorder wordt ingezet om de verstoring op te heffen.

Voor volwassenen duurt deze behandeling, afhankelijk van de hoeveelheid verstoringen, 10 minuten. Voor baby's en kleine kinderen is het korter, ca. 2 minuten. Aan het einde van de behandeling meten we opnieuw de punten waarop de verstoringen gemeten werden. Hierdoor wordt vastgesteld of de verstoringen verholpen zijn en of het lichaam weer in balans is. Je kunt dus meteen zien of de therapie effect heeft gehad. Bij een aanhoudende verstoring wordt de behandeling herhaald. Het consult neemt ongeveer 1½ uur in beslag en is volkomen veilig en pijnloos. Het tweede consult volgt 3 tot 5 na de eerste. Tussen deze en het daarop volgende consult zit ongeveer een week.

ONTGIFTING

Na de behandeling kunt u zich wat vermoeider voelen. Dit kan ongeveer een dag aanhouden. De vermoeidheid onstaat doordat het lichaam aan de slag is gegaan om de verstoringen en afvalstoffen op te ruimen, het ontgiften.


Om de nieren te helpen de vrijgekomen giftstoffen af te voeren is het belangrijk veel water te drinken. Wij raden aan gedurende 2 à 3 dagen na de behandeling minimaal 2 liter water per dag te drinken. Te weinig drinken kan hoofdpijn veroorzaken. Andere dan bovenstaande bijwerkingen komen nauwelijks voor.


Kontaktiere uns

AANTAL CONSULTEN

Hoeveel consulten er nodig zijn is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

  • het herstelvermogen van het lichaam
  • hoelang zijn de klachten al in het lichaam aanwezig
  • de ernst van de klachten
  • huidig medicijngebruik en gebruik in het verleden

Pas na het 3e of 4e consult zal over het uiteindelijk aantal benodigde consulten meer duidelijkheid zijn. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde verstoringen pas aan het licht komen nadat een andere verstoring is verholpen. De therapie is dus geen langdurig proces, maar een concrete en overzichtelijke behandelmethode.